Кызметтик программа


Программалық қамтамасыз ету | KazOrta.org

Программалық және аппараттық қамтамасыз ету компьютерде тығыз байланыста және үздіксіз карым-қатынаста болады. Дегенмен де біз бұл дәрежелерді екі түрлі қарастырамыз. Бұл екеуінің арасында диалектакалық байланыс бар екенін ұмытуға болмайды. Және де бұларды екі бөліп қарастыруымыз шартты.

Программалык қамтаманың сандық құралын — программалық нұсқа деп атайды. Программалар арасында, физикалық және блоктардың арасындағыдай қарым-қатынас болады. Сонымен қатар басқа да төменгі қатардағы бағдарламалармен жұмыс істейді. Ол дегеніміз, программалық интерфейс жайында. Бұндай интерфейстердің бар мүмкіндігі техникалық шарттардың және қарым-қатынастарының хаттамасы бар екендігіне негізделген. Ал тәжрибеде ол бағдарламалық камтаманың бірнеше қарым-қатынастарға дәрежелерінің өзара бөлінуімен қамтамасыз етіледі. Бағдарламалық (программалық) қамтамасыз ету дәрежелері өздігінен пирамидалық кұрылымды керсетеді.

Базалық дәреже

.

Базалық программалык қамтама — ең төмен дәрежедегі программалық қамтама болып табылады. Ол базалық аппараттық құралдардың қарым-қатынасына жауап береді. Базалық программалық құрал өздігінен базалық құрал-жабдықтардың құрамына кіреді. Және арнайы микросызбаларда сақталады. Олар тұрақты есте сақтау құрылғысы деп аталады (ТЕҚ — ПЗУ –Read    Оnly   Memory,    RОМ).    Программалар    және    берілген   ТЕҚ-ның микросызбасында жазылады. Өндіріс кезенінде бұларды пайдалана отырьш өзгертулер енгізуге болмайды.

Базалық программалық құралдарды пайдалану кезінде езгеруі техникалық жағынан орынды. ТЕҚ (Тұрақты естесақтау құрылғысы) микросызба орнына жаңа программалық әрқашан естесақтау құрылғысын (ЖПТЕҚ ЕРRОМ) қолданылады. Бұл жағдайда ТЕҚ мазмұнының өзгеруін сандық жүйенің құрамында орындауға болады. (Бұл өндірісте — Флеш-өндіріс дел аталады). Одан басқа жүйелерде де арнайы құрылғыларда да, программаларда да солай аталады.

Жүйелік дәреже

Жүйелік дәреже — өтпелі кезең болып табылады. Бұл жүйеде жұмыс атқаратын программалар компьютер жұйесіндегі программалардан басқа, яғни базалық дәрежедегі программалармен байланысып аппараттық қамтамасыз ету арқылы анықтайды. Бұл дегеніміз ол «делдалдық» қызмет функциясын орындайды дегенді білдіреді.

Бұл дәрежедегі программалық қамтама, сандық жүйенің пайдаланушылық көрсеткішінің белгісі болады. Осылайша, мысалы, сандық жүйеге жаңа құралдар көмегімен қосылу кезінде жүйелік дәрежеде программа құруға болады. Ол программа осы құралмен басқа да программалардың байланысып отыруын қамтамасыз етеді. Нақты программалар нақты құрылғылармен қарым-қатынаста жауап береді. Құрылғы драйвер деп аталады. Олар жүйелік дәрежедегі программалық қамтаманың құрамына кіреді. Басқа дәрежелік жүйенің программалық кластары (топтары) оның қолданылуы мен қарым-қатынасын анықтайды. Осылардың көмегімен ол берілген мәліметтерді санақтық жүйеге енгізу мүмкіндігіне ие болады. Сонымен қоса оның жұмысын басқару және өзіне қолайлы формада нәтиже алады. Бұл программаның құралдары қолданушылар интерфейсін қамтамасыз ету болып табылады. Компьютердегі жұмыс қолайлылығы және жұмыс орнындағы еңбек өнімділігі осы программаларға байланысты болады.

Қызметтік программа құралдарының сұрыпталуы. Оларға жататындар:

.
 • Файл диспетчерлері;
 • Мәлімет жинау амалдары;
 • Көру және есту амалдары;
 • Диагностикалық амал;
 • Бақылау амалы;
 • Орнату мониторлары;
 • Қатынас амалдары;
 • Компьютер қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдары. Файл диспетчерлері (файлдық менеджерлер). Мұндай кластағы программалар көмегімен көптеген операциялар, файл   құрылыстарымен қызмет жасауға байланысты файлдарды: көшіру, орналастыру және атын өзгерту, каталог құру (папка) файлдарды және каталогтарды өшіру, файл құрылысының ашылуы және файлдарды іздеу сияқтылар жатады. Базалық программалық амалдар, бұл бағытқа арналған әдеттегі жүйелік дәрежедегі программалар құрамына кіреді. Және операциялық жүйемен бірге орнатылады. Компьютермен жұмыс істеу қолайлылығын жоғарылату үшін көптеген тұтынушылар қосымша қызметтік программалар орнатып алады.

Мәлімет жинау амалдары (архиваторлар).

Архив кұруға арналған. Архивтелген мәліметтер, олардың сақталуын, бір архивтік файлға көптеген каталогтар және файлдар топтарын енгізу арқылы байланыстыру. Архиваторларды бағалы мәліметтер қорын құру негізінде көптеп қолданады.

Көру және есту амалы. Әдетте файлдармен жұмыс істеу кезінде, «тудырушы» қолданбалы жүйесіне енгізу керек. Олар осының көмегімен пайда болады. Ол құжаттарды көруге өзгерістер енгізуге мумкіндік береді.

Диагностикалық амал. Диагностикалық процестерді автоматтандыруға және аппараттық қамтамасыз етуге арналған. Олар керекті тексерулер жүргізіп және жиналған ақпаратты қолайлы түрде береді. Оларды тек бұзылудан сақтау үшін емес, сонымен қоса компьютер жұмысын жеңілдету үшін колданады.

.

Басқару амалдары (мониторингтік).

Программалық басқару амалдарын кейде — мониторлар деп атайды. Олар компьютер жүйесіндегі процесті бақылауға мүмкіндік береді. Бұл жағдайдың екі түрлі жолы қарастырылған: шынайы тәртіпте уақытпен бақылау немесе арнайы файлдық хаттамадағы жазбалар қорытындысына бақылау жасау. Бірінші жолы — санау жүйесінің жұмысын жеңілдету жолдарын іздеу мақсатында және оның жұмысын жақсарту мақсатында қолданады. Екінші жолында тек мониторинг автоматты түрде қашықтан басқарылған кезде қолданамыз. Соңғы жағдайда мониторингтің қорытындысын техникалық қолдау қызметтігіне беруге болады.

Мониторинг амалдары, шынайы уақыт тәртібінде жұмыс істейді. Әсіресе компьютер жұмыс істеген кезде тәжірибелік жолмен істелінеді. Өйткені кейбір процесстер қолданушылардың көзіне көрінбеуі мүмкін. Бұл жағдай сол процестерге арналған. Орнату мониторлары. Бұл категорияның программалары тек программалық қамтамаларды бақылау үшін қолданылады. Берілген программалық қамтаманың керектігі ол дер кезінде әр түрлі категориядағы программалар арасында байланыс орнайды. Орнату мониторлары программалардың өзгеру жағдайын, оған әсер етушілерді бақылайды. Сонымен қатар тіптен бұрын орнатылған кейіннен жойылып кеткен программаларды қайта қарауға мүмкіндік береді. Қондырғыны басқарудың ең оңай амалы және программаны жою, әдетте операциялық жүйенің құрамына кіреді және программалар қамтамасының жүйелік дәрежесінде орналасады. Бірақ олар   кей жағдайда жеткіліксіз болады. Сондықтан санау жүйесін олар жоғары дәрежелі қауіпсіздікті қажет етеді, қосымша қызметтік программаны пайдаланады. Қатынас амалдары (коммунационные программы). Электрондық байланыстың пайда болуымен және компьютер желілерінің пайда болуына байланысты бұл бағдарламалардың маңыздылығы арта бастады. Олар алыс қашықтықтағы компьютерлермен байланыс құруға мүмкіншілік тудырады. Электрондық пошталардың хат алмасуына қызмет етеді. Телеконференциялық жұмыстарды атқарады. Сол сияқты басқа да компьютер желісіндегі опералияларға қатысады. Компьютер қауіпсіздігін қамтамасыз ету амалдары. Бұл категорияға көп таралған активті және пассивті амалдар жатады. Олар компьютерді бұзылудан сақтайды. Пассивті қорғаудың амалы ретінде қызметтік программалар қолданылады. Олар көп жағдайда базалық қызметтерге ие. Активті қорғаудың амалы ретінде антивирустік программалар қамтамасы жатады. Информациялық және математикалық қамтама санау жүйесі жайында түсінік. Аппараттық және программалық қамтамамен санау техникасының амалдарын кей жағдайларда информациялық қамтама ретінде қарастыру керек, Бұл берілген программалар жұмысықа қажет болып табылады. Арнайы компьютер жүйелерінде (ракеталар,самолеттер,космостық ұшу аппараттың және т.б.) программалық — ақпараттық қамтаманы математикалық қамтама деп атайды.Әдетте, ол «қатты» микросызбаларда жазылады, яғни ПЗУ және тек ПЗУ-да өзгерту арқылы өзгертіледі немесе арнайы жабдықпен қайта программалау арқылы өзгерте аламыз.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

kazorta.org

Қызметтік хат. — Тәрбие.kz

Сабақ тақырыбы: Қызметтік хат.

Сабақтың мақсаты:Қызметтік хат терминінің мағынасын түсіндіріп, оған қатысты негізгі түсініктер мен анықтамаларды меңгерту.

Сабақтың өту барысы:

 1. Оқушыларды түгелдеу.
 2. Жаңа тақырыпты түсіндіру.
 3. Тапсырмалар орындау.
 4. Сабақты бекіту.
 5. Үйге тапсырма.

 

Жаңа тақырыпты түсіндіру

Қызметтік хатАбай атындағы Алматы мемлекеттік университеті. 480100, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13. тел. 91-33-77Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясы А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтының директоры К.Ш.Құсайынов мырзағаАбай атындагы Алматы мемлекеттік университетінің филология гылымдарының докторы гылыми дәрежесін алу ушін диссертация қореайтын кеңес шешімімен (хаттама №11, 10-шы ақпан 1998 жыл) Сіз басшылық жасап отырган А.Байтурсынов атындагы Тіл білімі институты мына диссертацияга жетекші уйым болып бекітілді: Бейсембекова Жулдыз Сардырбекқызының «Қазіргі қазақ тіліндегі буйрық райдың парадигмасы мен магыналық қурамы» атты кандидаттық диссертациясы, 10.02.02. — қазақ тілі мамандыгы бойынша.Осыган орай аталган диссертацияны Сізге жіберіп отырмыз, оның қоргаллы 18 наурыз 1998 ж. белгіленді. Оган мына мерзімге дейін пікір беруіңізді өтінеміз:16 наурыз 1998ж.Жетекші уйым басшысының қолы елтаңбалы мәрмен бекітілуге тиіс. Пікірде кеңейтілген турде мынадай тустарга жауап беруіңізді сураймыз:1.   Зерттеу тақырыбының өзектілігі және оның жалпы гылымдармен және жалпы мемлекеттік багдарламамен байланысы.2.   Диссертацияныц   ‘Тылыми дәрежелер мен еылыми атақтар беру туралы Ереженің » ушінші бәлімі қоятын талаптарга сәйкестігі.Диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы, филология гылымының кандидаты, доцент ^^_^__^ Мусатаева М.Ш.

Қолы

Постскриптум. Постскриптум — латын тілінен аударғанда «хаттың аяқ жағына, қол қойылғаннан кейін «р.з.» таңбаларын койып түрып, одан кейін жазылатын сөздер немесе мотін» деген мағына береді.Постскриптум қызметтік хаттарда мынадай екі жағдайда ғана жазылады.1.  Адресатқа міндетті түрде жеткізілуі тиіс мәлімет хаттың негізгі мазмұнында   айтылмай   қалса,   хат  дайындалып   қол   қойылып   койса, қойылған  қолдан  кейін  «р.з.»   белгісі  қойылып,   қосымша  айтылатын мәлімет жазылады. Бұдан кейін қайтадан қол койылады.2.  Хат мазмұнында айтылған ақпарат, мәлім.ет өзгерген жағдайда да қойылған қолдан кейін «р.з.» белғісі қойылып жаңа ақпарат жазылады. Ол да қайтадан қойылған қолмен расталады. Хатты жедел жіберу қажет болған жағдайда Постскриптум қолмен жазылады. Қол қойылып, датасы көрсетіледі.«р.8. 4- квартал бойынша жасалеап есепті жаңа гана қабылдап алдым. 1999 жыягы желтоқсанның 31-і саг. 17.30»(сиғнатура, факсимиле)«р.з.» Шүғыл жолсапарға шығуға ткра келіп түр. Сондықтан 2 аптаға дейін сізбен кездесе алмаймын. Кездесу уақытын қосымша хабарлаймын. 22.04.98.Құрметті(сишатура, факсимиле)Кейбір күрделі, күтуге келмейтін, тығыз жағдайларда постскриптум қайталап та жазылады. Онда «Р.р.з.» постскрилтум белгісі қойылады. Оның жазылу реті де дәл жоғарыда айтылғандай.Қолданылған мәліметтің дәлдігі туралы.Іс қағаздарында қолданылып отырған ақпарат, мәліметтің барлығы мүқият тексерілуі керек. Іс қағаздарында ақиқаттығы күмән тудыратын мәлімет қолданылмағын жөн, қүжаттардағы шындыққа жанаспайтын қате мәлімет қай кезде жіберіледі:—   дайындалған   қүжаттың   мазмүны   мен   сапасына   немқүрайды бақылау жасалғанда;қүжатты дайындаушыньщ білім мен тәжірибе деңғейі төмен болғанда; жүктелген тапсырма олардың біліктілігімен сәйкес келмеген жағдайда;—    құжатты   дайындаушы   өз   ісіне   немқүрайды,   салақ   қараған жағдайда;—    құжатты   дайындау    барысында   дүрыс   мәлімет   қолданбаған жағдайда;—    қүжаттарды   дайындау   барысында   бағдарламалық-техникалық қүралдарды дүрыс пайдаланбаған жағдайда;—  қүжаттарды дайындау технологиясы бүзылған жағдайда.Құжат дайындаған жағдайда іскерлік, қатынас жасап отырған мекеменің аты, реквизиттері, мекеме басшысының аты- жөні, лауазымы анық, сауатты жазылуы керек. Қүжаттағы сандық мөліметтер, уақыт көрсеткіштері, цифрлар қайта бір тексеріліп барып жіберілуі керек.Егер құжатта қосымша (приложение) болатын болса ол жолдама хатта көрсетілуі керек, я болмаса қүжаттың соңында ескерілуі тиіс. Мысалы, Көлемі 5 беттен тұратын қосымша бөлек дайындалған немесе бүл құжаттан бөлек, 10 беттік қосымшаны коса жіберіп отырмыз т.с.с,Құжаттағы  бүкіл   ақпарат  мұқият текесерілуі  керек.   Қүжаттағы ақпартты тексеруді бірнеше түрде жүргізуге болады. Олар мыналар:1.  Техникалық. Мүнда қате жазылған сөздер, дүрыс қойылмаған тыныс белгілері, дүрыс түспеген әріптер т.б. басты назарда үсталады.2. Заңдық.  Мүнда қүжат мазмүнының қазіргі күші бар заңдарға және қүқық нормаларына сәйкестігі тексеріледі.3. Қаржы-экономикалық.   Мүнда   қүжатта   шығарылған   қаржы-экономикалы    шешімдердің    үйлесімділік,    тиімділік   дәрежесіне    баға беріледі.4. Статистикалық. Мүнда қүжаттағы статистикалық мәліметтердің актуалъдылығы мен ақиқаттығы, дәлдігі тексеріледі.5.Конфиденциалдық.   Мүнда  күжат   мазмүнында  жариялылығы шектеулі мағлүматтың немесе мемлекеттік қүпия болып саналатын  я қызметтік,     коммерциялық     қүпия     болып     табылатын     мәліметтің жіберІлмеу жағы тексеріледі.6.  Ақпараттық.     Мүнда     құжатты     алушының     мекен-жайы, реквизиттері сияқты мәліметтердің дүрыстығы тексеріледі.Қүжаттағы мәліметтердің дәлдігі, оның мерзімінде дүрыс жасалу жауапкершілігі қүжат дайындаушы адамға жүктеледі. Егер қүжат дайындаушы адам бірнешеу болса жауапты орьгадаушы белгіленеді.

 

www.tarbie.kz

-ызметтік+хаттар

Қызметтік хаттар

Өтініш хат– белгілі бір мекемеден атқаратын қызметіне лайық мәселелерді шешуге тілек-өтініш білдіретін хат.

Үлгісі

Ш. Құдайбердиев атындағы Семей мемлекеттік университеті

Семей қаласы

А.Құнанбаев көш.59 үй

Тел.235-39-62

Факс.2-35-45-12

«Көкшеқұрылыс» корпорциясы

09.01.2001. №25 директоры А.Н. Мусинге

өтініш хат

Құрметті Арман Нұрланұлы!

Сізден Шәкәрім Құдайбердиев атындағы Семей мемлекеттік университетінің мебель фабрикасына бөлінген 3300000 (үш миллион үш жүз мың) теңге қаражатына сол фабрикадан құрылыс материалдарын аударуыңызды өтінемін.

Университет ректоры,

профессор: қолы Б.Б.Садықов

Ресми хат – белгілі бір мекеменің атқаратын жұмыстарына байланысты мәселелердің жазбаша хабарлануы.

Үлгі

Ақмола облыстық білім департаменті

Астана қ.

Бейбітшілік көш.27 үй

Тел.235-39-62

Факс.2-35-45-12

07.05.2005. №65 Көкшетау қаласындағы

мектептерге

ресми хат

2005 жылдың 10-мамырында Көкшетау қаласындағы «Достар» мәдениет сарайында қалааралық жылдық мұғалімдер сайысы өтеді. Әр мектептен бір мұғалім қатысуға міндетті.

Осыған орай мектепаралық мұғалімдер сайысы өткізілсін. Жеңімпаз туралы толық ақпарат Ақмола облысының білім департаментіне жіберілсін.

Департамент директоры: қолы А.П.Амангелдиев

Ұсыныс хат – қызметкерді белгілі бір қызметке ұсыну жөнінде басшыға жазылатын хат.

Үлгісі

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Көкшетау қ.

С.Сейфуллин көш.26 үй

Тел.235-39-62

Факс.2-35-45-12

03.08.2006. №37 Қазақ мемлекеттік Басқару

академиясындағы экономика

саласы бойынша білім жетілдіру

институтының директоры

Б.Б. Манаповқа

ұсыныс хат

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің ректораты Экономикалық теория және кәсіпкерлік кафедрасының аға оқытушысы Қожахметова Гүлнар Алтайқызын 2000 жылдың 4-12 желтоқсанға дейін экономикалық пән оқытушыларының білімін жетілдіру курсына жібереді

Университет ректоры,

профессор: қолы А.С.Сәрсенбаев

Сұраныс хат - белгілі бір мекемеден керекті ақпаратты немесе құжатты жіберуді сұрау мақсатында жазылатын хат.

Үлгісі

«Камея» азық-түлік дүкені

Алматы қ.

І.Жансүгіров көш.17 үй

Тел.235-39-62

Факс.2-35-45-12

28.03.2007. №37 «Аңсар» АҚ директоры

И.С.Кабуловаға

сұраныс хат

«Камея» азық-түлік дүкені Сізден түрік кондитерлік тауарының тізімін жіберуіңізді сұрайды.

«Камея» дүкенінің директоры: қолы А.Р.Омаров

Жолдама хат- белгілі бір құжатпен жіберілетін қосымшаның немесе қосымшалардың құрамы, мазмұны, көлемі, саны туралы ақпарат беретін хат.

Үлгісі

«Темір» фирмасы

Алматы қ.

Б.Майлин көш. 29 үй

Тел.235-39-62

Факс.2-35-45-12

28.03.2007. №37 Астана қаласындағы қаржы

бақылау бөлімінің бастығы

Р.О.Сапаров мырзаға

жолдама хат

Құрметті Рымғали Омарханұлы!

«Темір» фирмасы қаржылардың жылдық бақылауына байланысты Сізге 2006 жылдың қаңтар-наурыз айларының есептерін жолдайды.

«Темір» фирмасының директоры: қолы Н.Н.Ахметов

Баяндау хат – мекеме басшысының атына жазылған белгілі бір мәселе туралы жан-жақты баяндалған құрастырушының ұсынысы мен талап-тілегі келтірілген хат.

Үлгі

Қ.Сәтбаев атындағы Қазақтың ұлттық техникалық университеті

Алматы қ.

М.Әуезов көш. 142 үй

Тел.235-39-62

Факс.2-35-45-12

23.01.2007. №58 Энергетика және мұнайгаз факультетінің

деканы Қ.Ш.Армановаға

ИР 31-топ студенттерінің сабаққа қатыспауы туралы баяндау хат

2008 жылдың 10-қаңтар күнгі болған Іс жүргізу пәніне 13 студенттің 3-еуі ғана келгенін Сізге мәлімдей келе, өзге студенттердің сабаққа келмеу себептерін анықтап, деканат тарапынан шара қолдануыңызды сұраймын.

Іс жүргізу пәнінің

оқытушысы: қолы А.С.Бабажанова

Ақпарат хат- белгілі бір ортада атқарылатын жұмыстарға байланысты ақпаратты басқа мекемелерге тарататын жазбаша құжат.

Үлгі

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Көкшетау қ.

Ақансері көш.24 үй

Тел.235-39-62

Факс.2-35-45-12

03.08.2006. №37 Көкшетау педагогикалық оқу орындарына

ақпарат хат

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Қазақ тілі кафедрасының ұйымдастыруымен 2005 жылдың 8-қаңтарында сағ.11.00-де (№219 дәрісхана) «Мектепте лексикалық тақырыптарды дамыта оқыту» атты ғылыми-әдістемелік семинар өткізіледі.

Ғылыми-әдістемелік семинардың қарайтын мәселелері:

 1. Қазақ тілі оқулықтарына енгізілген жаңа лексикалық тақырыптар.

 2. Сөздің ауыспалы мағынасының жасалу жолдарыныңоқулықта берілуі

 3. Ауыс мағына мен көп мағыналық проблемасы

 4. Лексикалық талдау

Мекен-жайымыз: Көкшетау қаласы, Ақан сері көшесі, 24 үй.

Қазақ тілі кафедрасы (215 бөлме).

Байланыс телефондары: 2- 67- 26- 13, 25-55-95

Университет ректоры,

профессор: қолы А.С.Сәрсенбаев

Циркуляр хат– белгілі бір мекеменің бөлімшелеріне атқаратын қызметіне байланысты тапсырма беру сипатындағы бір мезгілде жөнелтілетін хат.

Үлгі

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Көкшетау қ.

Ақансері көш.24 үй

Тел.235-39-62

Факс.2-35-45-12

05.02.2006. №17 Филология факультетінің деканы

О.В.Черненкоға

циркуляр хат

Қысқы сессияның қорытындылары 15.02.2001 ж. дейін оқу бөліміне тапсырылсын.

Оқу бөлімінің басшысы қолы С.Б.Темірханова

studfiles.net

Кызметтик хат

Қызметтік хат17 бетКөруҚызметтік хаттар және олардың түрлері5 бетКөруҚызметтік хаттарды ресімдеу жолдары7 бетКөруІс жүргізу19 бетКөруІс қағаздарды жүргізу27 бетКөруІс қағаздарының стилі5 бетКөруАнықтамалық ақпараттық құжаттар5 бетКөруДиплом алдындағы өндірістік практика бағдарламасының орындалуы туралы32 бетКөруКомпьютерде іс жүргізудің ерекшелігі7 бетКөруМемлекеттік тілде іс жүргізу: Оқу құралы58 бетКөруСалық басқармасы38 бетКөруСенім хат11 бетКөруХат және оның түрлері7 бетКөруХат – хабарларды рәсімдеу4 бетКөруХаттың түрлері27 бетКөруХаттың түрлері және үлгілері9 бетКөруҚазақ тілі - мемлекеттік тілдің қоғамдық қызметі10 бетКөруҚұжаттарды әзірлеу және ресімдеу26 бетКөру"Lиаспора" сөзінің хатқа түсу тарихы мен "диаспора", "этнос" терминдерін қолдану аясы22 бетКөру2010-2011 оқу жылында Қазақстан Республикасы жалпы бiлiм беру ұйымдарында ғылым негiздерiн оқыту ерекшелiктерi туралы әдістемелік нұсқау хат102 бетКөруHTTP хаттама10 бетКөруLinux (Red Hat) операциялық жүйесі16 бетКөруTCP/IP хаттамалар комплекстерімен жұмыс7 бетКөруTCP/IP хаттамаларының жұмыс жасау негіздері33 бетКөруІскерлік хаттарды аудару кезінде қолданылатын әдіс-тәсілдерді анықтау, ерекшеліктерін сараптамалау30 бетКөруАбылай ханның хаттары қытай мұрағатынан табылды2 бетКөруАдам анатомиясы және жас ерекшелігі физиологиясы пәніне түсінік хат50 бетКөруАзаматтар өтініштерімен жұмыс азаматтар өтініштерінің түрлері анықтамасы, азаматтардың хаттарын, өтініштерін және шағымдарын қарау жөніндегі құжаттармен жұмыс істеу30 бетКөруАнықтама. Қызметіне қатысты құжаттарды қолдану. Хаттама7 бетКөруАраб және қазақ тілдеріндегі коммерциялық хаттардың түрлері және тілдік сипаты21 бетКөруАудандық және оған теңестірілген сотқа келіп түскен кіріс хат-хабарларды тіркеу және есепке алу.8 бетКөруАқ ниетпен хат жаздым, ата, сiзге… (бауыржан ата рухымен сырласу)3 бетКөруБабамыз Бейбарыстың ноғай ханымен жазысқан хаттары6 бетКөруБалаларда АИТВ- инфекциясын және ЖИТС-ты диагностикалау және емдеудің ХАТТАМАСЫ16 бетКөруБұйрықтар. Нұсқаулар мен жарлықтар. Қаулылыар, шешімдер, хаттамалар9 бетКөруДипломатиялық хат алмасу және дипломатиялық құжаттар4 бетКөруДипломатиялық хаттамалар36 бетКөруЖазатайым оқиға куәгерлерінен жауап алу және хаттама толтыру тәртібі15 бетКөруЖер-судың аты-тарихтың хаты19 бетКөруЖЕТІСУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОРАЗ ЖАНДОСОВ ҚАЙРАТКЕРДІҢ ЖАРИЯЛАНБАҒАН ХАТЫ9 бетКөруЖұқпалы аурулардың, соның ішінде жылқылардың жұқпалы анемиясының шаруашылыққа тигізген зиянын, оны балау, патологоанатомиялық өзгерістерді анықтау және жарып-сою хаттамасын жүргізу27 бетКөруКиото хаттамасы4 бетКөруКиотто хаттамасы3 бетКөруПайғамбарымыздың өзге дін өкіл патшаларын дінге шақыру хаттары13 бетКөруПРОФЕССОР И. Н. БЕРЕЗИНГЕ ХАТ18 бетКөруРесми хаттар – іскерлік және коммерциялық. коммерциялық корреспонденциялардың негізгі. құжаттардың тілі мен стилі – құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті6 бетКөруСымсыз желілердің қауіпсіздік қатері мен қауіп төнуі, қауіпсіздік хаттамалары24 бетКөруТөменгі курс студенттердің ағылшын тілінде хат жазу іскерліктерін қалыптастыру әдістемесі31 бетКөруФайлды тасымалдау хаттамасы. (ҒТР)4 бетКөруХат-хабарға тыйым салу, хабарламаларды жол-жөнекей ұстау, сөйлескен сөздерді тыңдау және жазу26 бетКөруХаттама, Баяндау хат, оларды жазу, толтыру тәртіптері7 бетКөруХаттардың жалпы ерекшеліктері мен сипаттамасы32 бетКөруХатшы-жәрдемші, ЭЕМ операторы мамандығы37 бетКөруШарт, келісім, меморандум, мәміле. Презентация. Резюме. Жарнама. Кепілдеме хат20 бетКөруҚазақ хандарының дипломатиялық хаттарының тарихи маңызы83 бетКөруҚаулылар, шешімдер, хаттамалар6 бетКөруҚол хат13 бетКөруҚоршаған ортаның негігі конвенциясы және хаттамалары26 бетКөруҰсыныс хат8 бетКөру"Қазақ әдебиеті" пәнінен тест сұрақтар3 бетКөру"Қазақстанға полигон зардабының өтемі қайтарылмады"5 бетКөру''SC Food'' ЖШС-нің ірі қара мал бұзаутазын алдын алу және онымен күресу шаралары.14 бетКөру1931-1933жж. ашаршылық8 бетКөру1933-1939 жылдардағы халықаралық қатынастардың дамуы3 бетКөру1986 ж. желтоқсан оқиғасы10 бетКөру1986 жыл. 16 желтоқсан5 бетКөру72 пәтерлі тұрғын үй, дүкені мен офис және шаштараз жобасы60 бетКөруDLS және ISDN технологиялары13 бетКөруHTML тілі және оның құрылымы31 бетКөруInternet желісі және қауіпсіздігі28 бетКөруIP адресі туралы түсінік16 бетКөруLinux жүйесі28 бетКөруPHP тілі13 бетКөруPR-дың даму тарихы,АҚШ тәжірибесі7 бетКөруWeb-қосымшаларды дайындау технологиялары. HTML тілі, оның негізгі компоненттері8 бетКөруWinrar архивтік программасын пайдалану5 бетКөруXIX ғасырдың 60-жылдарындағы қоғамдық педагогикалық қозғалыс49 бетКөруXvi-xviіі ғғ. қазақ-орыс елдері арасындағы дәстүрлі елшілік байланыстар тарихы10 бетКөруXXI ғасыр деңгейінде білім беруде жаңа технологияларды енгізудің мәні мен маңызы20 бетКөру« Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану»21 бетКөру«Дендрология» пәні бойынша жұмыстың оқу бағдарламасы20 бетКөру«Көлік шинасының резина үгіндісінің мұнай битумының сипаттамаларына әсерін зерттеу»26 бетКөру«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде»4 бетКөру«Қазпочта» АҚ құрылымдылық ұйымы30 бетКөру«Қоғамдық білім негіздері»9 бетКөруІeee 802.х стандарттарының құрылымы3 бетКөруІnternet желісі туралы ақпарат24 бетКөруІnternet ұғымы14 бетКөруІnternet әлемі22 бетКөруІлияс жансүгіров 1894-19383 бетКөруІлияс Жансүгіровтің өмірі мен шығармашылығы7 бетКөруІрі қара бруцеллезі25 бетКөруІрі қара малдың кампилобактериоз ауруын алдын алу және емдеу17 бетКөруІрі қараның лептоспирозы23 бетКөруІс жүргізуде істерді қалыптастыру. Құжаттардың жедел сақталуы18 бетКөруІс қағаздар (Лекция жинағы)46 бетКөруІс қағаздар пәнінің мақсаты8 бетКөруІс қағаздарын жүргізу негіздері220 бетКөруІс қағаздарын жүргізудің нормативтік базасы8 бетКөруІс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу44 бетКөруІске қатысушылардың сотқа келуін қамтамасыз ету16 бетКөруІсті сотта қарау81 бетКөруА. Байтұрсыновтың өмірі мен қызметі 6 бетКөруАбай Құнанбаевтың педагогикалық көзқарасы7 бетКөруАбайдың көркем аудармалары 8 бетКөруАбайдың махаббат лирикасы21 бетКөруАбайдың сыны 5 бетКөруАвтоматтандырылған ақпараттық жүйе (Глоссарий)60 бетКөруАдамның және азаматтың Конституциялық құқықтары62 бетКөруАдвокат - қорғаушының алдын ала тергеуге қатысуы5 бетКөруАзаматтық істі сот мәжілісінде талқылау – іс жүргізудің негізгі сатысы ретінде57 бетКөруАзаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру20 бетКөруАйып тагу ұгымы және тәртібі5 бетКөруАлакөл көліне қысқаша сипаттама21 бетКөруАлдын ала тергеудің нысандары мен түрлері29 бетКөруАлматы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы және оның бағасы11 бетКөруАлтынсарин Ыбырай10 бетКөруАлғашқы шығарылған қазақ газеттерінің тарихы4 бетКөруАлғашқы әскери дайындық оқу бағдарламасы54 бетКөруАммиакты селитра өніміне ұйым стандартын әзірлеу46 бетКөруАнықтамалық-ақпараттық құжаттар21 бетКөруАр жақта дүмбірлеген арынғазы11 бетКөруАрал қаласы13 бетКөруАСС қызметтерін көрсету алгоритмін құру4 бетКөруАстана қаласы Алматы ауданының №2 аудандық соты20 бетКөруАТАҚТЫ “БЕСЕУДІҢ” БІРІ ТУРАЛЫ7 бетКөруАудандық (қалалық) сотта өндірістік тәжірибесін өту есебі6 бетКөруАударма жайында4 бетКөруАударма сапасының бағалау мәселелері39 бетКөруАуызша және жазбаша сөйлеуге үйрету14 бетКөруАуыл шаруашылық малдарының кеселге шалдығуы16 бетКөруАХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ (1873-1938)20 бетКөруАхмет Байтұрсынов: өмірі мен қоғамдық-саяси қызметі18 бетКөруАхмет Байтұрсыновтың мысал жанрын оқыту19 бетКөруАХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ11 бетКөруАхмет Байтұрсынұлы жайлы4 бетКөруАхмет Байтұрсынұлы өмірі және шығармашылығы14 бетКөруАшық кілтті криптография және хабарды аутентификациялау19 бетКөруАғатай батыр8 бетКөруАқан Сері туралы8 бетКөруАқан сері өмірі мен шығармашылығы37 бетКөруАқан Қорамсаұлы (1843-1913)9 бетКөруАқпарат және оны өрнектеу жолдары. ақпараттыөлшеу. информатика ұғымы. ақпараттықтехнологияларжәне техника. есептеутехникасының даму тарихы7 бетКөруАқпарат тасымалдау7 бетКөруАқпарат ұғымы, түсінігі9 бетКөруАқпаратты қорғау бойынша дәрістер43 бетКөруАқпараттық - анықтамалық құжаттар7 бетКөруАқтау. Қылмысіық процесті жүргізуші органның заңсыз іс-әрекеттерімен келтірілген зияңды өтеу26 бетКөруАңырақай шайқасы және оның маңызы6 бетКөруБіріккен ұлттар ұйымы19 бетКөруБіріккен Ұлттар Ұйымы мақсаты9 бетКөруБіріккен Ұлттар Ұйымы туралы25 бетКөруБіріккен Ұлттар Ұйымы туралы мәлімет43 бетКөруБіріккен Ұлттар Ұйымының дамыту бағдарламасы11 бетКөруБала тәрбиесіндегі халықтық ұстанымдар4 бетКөруБала құқықтары10 бетКөруБаланы қамқорлыққа алудың маңызы5 бетКөруБаспасөз5 бетКөруБаспасөз тарихын зерттеудiң ғылыми-методологиялық негiздерi8 бетКөру

stud.kz

кызметтик хат улги

Қызметтік хат17 бетКөруҚызметтік хаттар және олардың түрлері5 бетКөруҚызметтік хаттарды ресімдеу жолдары7 бетКөруІс жүргізу19 бетКөруІс қағаздарының стилі5 бетКөруХаттың түрлері және үлгілері9 бетКөруІлияс Жансүгіровтің өмірі мен шығармашылығы7 бетКөруЕрте жастағы (1 жастан 3 жасқа дейінгі) балаларды тәрбиелеу мен оқытуға арналған «Алғашқы қадам» бағдарламасы22 бетКөруЖергілікті есептеу желілерін жобалау35 бетКөруЖергілікті есептеу торабы42 бетКөруЖергілікті есептеу торабын жобалау37 бетКөруМ. Әуезовтың әдебиет тарихы туралы зерттеулері17 бетКөруМәшһүр Жүсіп Көпеев9 бетКөруРесми құжаттардың мәтіндік ерекшеліктері және үш тілге аударылуы61 бетКөруСудья кітабы387 бетКөруСәбит Мұқанов өмірі4 бетКөруТолеранттылық5 бетКөруТұманбай Молдағалиевтің өмірбаяны10 бетКөруШоқан уәлиханов туралы7 бетКөруҒабит Мүсірепов (1902-1985)7 бетКөруҒали Орманов22 бетКөруҚазіргі ақпараттық қоғам8 бетКөруҚаржылық есептемені құру87 бетКөру”Жеті жарғы”49 бетКөру"Ақпарат түсінігі мен түрлері"13 бетКөруІшкi iстер органы7 бетКөруІшкі істер органдарындағы мемлекеттік қызметті ұйымдастыру және құқықтық негіздері59 бетКөруАнатомия ғылымы10 бетКөруАнықтамалық ақпараттық құжаттар5 бетКөруАнықтамалық-ақпараттық құжаттар21 бетКөруАуылдық елді мекен аумағын жалпы ұйымдастыру9 бетКөруЖерге меншік құқығы: түсінігі, түрлері, жүзеге асыру тәртібі туралы15 бетКөруЖұмыс мазмұнын талдау5 бетКөруЖұмыс мазмұнын талдау. Қызметтік нұсқау4 бетКөруЖұмыс мазмұнын талдау. Қызметтік нұсқау туралы6 бетКөруКепілдік төлемдер мен қосымша ақылардың түсінігі және түрлері11 бетКөруКәсіптік этиканың теориялық-методологиялық негіздері27 бетКөруЛауазымды өкілеттіктерін теріс пайдаланған қылмыс құрамының ұғымы82 бетКөруМінездеме5 бетКөруМашина картасы мен сұлбасын құрастыру4 бетКөруМемлекетік қызметкерлердің түсінігі мен түрлері12 бетКөруМемлекеттік тілде іс-қағаздар жүргізу9 бетКөруМемлекеттік қызмет жайлы14 бетКөруМемлекеттік қызмет және лауазымдар ұғымы61 бетКөруМемлекеттік қызмет пен басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық қылмыстарының мәселелерінің түрлері51 бетКөруМемлекеттік қызметкерлер3 бетКөруМемлекеттік қызметкерлердің қызметі өткеруі11 бетКөруМемлекеттік қызметкерлердің әкімшілік құқытық субьектісі ретінде67 бетКөруМемлекеттік қызметшілердің құқықтықтары және негізгі міндеттері11 бетКөруМемлекеттік қызметшілердің әкімшілік – құқықтық мәртебесі19 бетКөруОқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың тарихи-педагоги-калық негіздері32 бетКөруПарақорлық қарсы күрестің қылмыстық құқықтық қырлары60 бетКөруРесми, іс кағаздар тілі5 бетКөруСыбайлас жемқорлықпен күресу шаралары39 бетКөруСыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыстар бойынша қылмыстық заңды қолданудың теориясы мен тәжірибесі, оның тиімділігі145 бетКөруҚазақ тілі - мемлекеттік тілдің қоғамдық қызметі10 бетКөруҚазақстан Республикасы мемлекеттiк қызметшiлерiнiң ар-намыс кодексi туралы5 бетКөруҚазақстан Республикасының прокуратура органдары7 бетКөруҚазақстан Республикасының прокуратурсы9 бетКөруҚарым-қатынастағы және іс-әрекеттегі жеке тұлға4 бетКөруҚұжаттарды әзірлеу және ресімдеу26 бетКөруҚұқық қорғау қызметінің мәні, мазмұны11 бетКөруҰйымның ішкі және сыртқы ортасы жайлы6 бетКөру"Lиаспора" сөзінің хатқа түсу тарихы мен "диаспора", "этнос" терминдерін қолдану аясы22 бетКөру2010-2011 оқу жылында Қазақстан Республикасы жалпы бiлiм беру ұйымдарында ғылым негiздерiн оқыту ерекшелiктерi туралы әдістемелік нұсқау хат102 бетКөруHTTP хаттама10 бетКөруLinux (Red Hat) операциялық жүйесі16 бетКөруTCP/IP хаттамалар комплекстерімен жұмыс7 бетКөруTCP/IP хаттамаларының жұмыс жасау негіздері33 бетКөруІскерлік хаттарды аудару кезінде қолданылатын әдіс-тәсілдерді анықтау, ерекшеліктерін сараптамалау30 бетКөруАбылай ханның хаттары қытай мұрағатынан табылды2 бетКөруАдам анатомиясы және жас ерекшелігі физиологиясы пәніне түсінік хат50 бетКөруАзаматтар өтініштерімен жұмыс азаматтар өтініштерінің түрлері анықтамасы, азаматтардың хаттарын, өтініштерін және шағымдарын қарау жөніндегі құжаттармен жұмыс істеу30 бетКөруАнықтама. Қызметіне қатысты құжаттарды қолдану. Хаттама7 бетКөруАраб және қазақ тілдеріндегі коммерциялық хаттардың түрлері және тілдік сипаты21 бетКөруАудандық және оған теңестірілген сотқа келіп түскен кіріс хат-хабарларды тіркеу және есепке алу.8 бетКөруАқ ниетпен хат жаздым, ата, сiзге… (бауыржан ата рухымен сырласу)3 бетКөруБабамыз Бейбарыстың ноғай ханымен жазысқан хаттары6 бетКөруБалаларда АИТВ- инфекциясын және ЖИТС-ты диагностикалау және емдеудің ХАТТАМАСЫ16 бетКөруБилікті не қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану қылмысын зерделеу65 бетКөруБұйрықтар. Нұсқаулар мен жарлықтар. Қаулылыар, шешімдер, хаттамалар9 бетКөруГипофиздің құрылымдық-қызметтік ұйымдасуы5 бетКөруДипломатиялық хат алмасу және дипломатиялық құжаттар4 бетКөруДипломатиялық хаттамалар36 бетКөруЖазатайым оқиға куәгерлерінен жауап алу және хаттама толтыру тәртібі15 бетКөруЖалақыны құқықтық реттеу: теориялық және қызметтік практикалық мәселелері (құқық қорғау орᴦандары)60 бетКөруЖер-судың аты-тарихтың хаты19 бетКөруЖЕТІСУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОРАЗ ЖАНДОСОВ ҚАЙРАТКЕРДІҢ ЖАРИЯЛАНБАҒАН ХАТЫ9 бетКөруЖұқпалы аурулардың, соның ішінде жылқылардың жұқпалы анемиясының шаруашылыққа тигізген зиянын, оны балау, патологоанатомиялық өзгерістерді анықтау және жарып-сою хаттамасын жүргізу27 бетКөруКиото хаттамасы4 бетКөруКиотто хаттамасы3 бетКөруМекеменің қызметтік іс жүргізу9 бетКөруМемлекеттік қызметшілердің қызмет этикасы-қызметтік қатынастар негізі15 бетКөруНерв жүйесінің құрылымдық-қызметтік құрылысы57 бетКөруНотариаттың пайда болу негіздері.нотариаттың даму кезеңдері: нотариат туралы заңдардың реформасы. нотариаттың ұйымдастырылуы мен қызметтік реттейтін заңнама. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды нотариаттық заңнама негізінде жүзеге асыру9 бетКөруПайғамбарымыздың өзге дін өкіл патшаларын дінге шақыру хаттары13 бетКөруПРОФЕССОР И. Н. БЕРЕЗИНГЕ ХАТ18 бетКөруРесми хаттар – іскерлік және коммерциялық. коммерциялық корреспонденциялардың негізгі. құжаттардың тілі мен стилі – құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті6 бетКөруСенім хат11 бетКөруСымсыз желілердің қауіпсіздік қатері мен қауіп төнуі, қауіпсіздік хаттамалары24 бетКөруТөменгі курс студенттердің ағылшын тілінде хат жазу іскерліктерін қалыптастыру әдістемесі31 бетКөруФайлды тасымалдау хаттамасы. (ҒТР)4 бетКөруХат және оның түрлері7 бетКөруХат – хабарларды рәсімдеу4 бетКөруХат-хабарға тыйым салу, хабарламаларды жол-жөнекей ұстау, сөйлескен сөздерді тыңдау және жазу26 бетКөруХаттама, Баяндау хат, оларды жазу, толтыру тәртіптері7 бетКөруХаттардың жалпы ерекшеліктері мен сипаттамасы32 бетКөруХаттың түрлері27 бетКөруХатшы-жәрдемші, ЭЕМ операторы мамандығы37 бетКөруШарт, келісім, меморандум, мәміле. Презентация. Резюме. Жарнама. Кепілдеме хат20 бетКөруҚазақ хандарының дипломатиялық хаттарының тарихи маңызы83 бетКөруҚанның қоректік заттардың қалыптылығын реттеуші қызметтік жүйе9 бетКөруҚаулылар, шешімдер, хаттамалар6 бетКөруҚол хат13 бетКөруҚоршаған ортаның негігі конвенциясы және хаттамалары26 бетКөруҚызметтік жалғандық үшін қылмыстық жауаптылық72 бетКөруҚызметтік жүйелер туралы П.К.Анохиннің ілімі9 бетКөруҚызметтік стильдер6 бетКөруҚұқық қорғау органындағы қызметтік ұжымдардың моральдық климаты және кәсіби ізгілік әлеует9 бетКөруҰсыныс хат8 бетКөру

stud.kz

Кызметтик кужаттар немесе уйымдар

Билікті не қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану қылмысын зерделеу65 бетКөруГипофиздің құрылымдық-қызметтік ұйымдасуы5 бетКөруЖалақыны құқықтық реттеу: теориялық және қызметтік практикалық мәселелері (құқық қорғау орᴦандары)60 бетКөруЖұмыс мазмұнын талдау. Қызметтік нұсқау4 бетКөруЖұмыс мазмұнын талдау. Қызметтік нұсқау туралы6 бетКөруМекеменің қызметтік іс жүргізу9 бетКөруМемлекеттік қызметшілердің қызмет этикасы-қызметтік қатынастар негізі15 бетКөруНерв жүйесінің құрылымдық-қызметтік құрылысы57 бетКөруНотариаттың пайда болу негіздері.нотариаттың даму кезеңдері: нотариат туралы заңдардың реформасы. нотариаттың ұйымдастырылуы мен қызметтік реттейтін заңнама. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды нотариаттық заңнама негізінде жүзеге асыру9 бетКөруҚанның қоректік заттардың қалыптылығын реттеуші қызметтік жүйе9 бетКөруҚызметтік жалғандық үшін қылмыстық жауаптылық72 бетКөруҚызметтік жүйелер туралы П.К.Анохиннің ілімі9 бетКөруҚызметтік стильдер6 бетКөруҚызметтік хат17 бетКөруҚызметтік хаттар және олардың түрлері5 бетКөруҚызметтік хаттарды ресімдеу жолдары7 бетКөруҚұқық қорғау органындағы қызметтік ұжымдардың моральдық климаты және кәсіби ізгілік әлеует9 бетКөруЕңбекақы төлеу бойынша құжаттарды толтыру6 бетКөруҚызметкерлерді басқару4 бетКөру1 Стресс,анықтамасы,жіктелуі,себебі. 2 Домбығу немесе ісіну18 бетКөру«Ахмадия» немесе «Қадияния» діни ағымы (Пәтуалар)5 бетКөру«Жақсы деген немене, жаман деген немене?» тәрбие сағаты3 бетКөру«Кәсіпорын немесе ұйым менеджментіндегі персоналды басқару»31 бетКөру«Таблиғи жамағат» ұйымы немесе дағуатшылар4 бетКөру«Хизб-ут-Тахрир», «Аль-Каида», «Мұсылман бауырлар», «Талибан», «Моджахеттер жамағаты», «Лашкар и-Тайба»… немесе дініміз берік елміз бе?3 бетКөруАбай, Шәкәрім мұрасындағы рухани тұтастық немесе жантану ілімі жайында7 бетКөруАвтоматтандырылған жұмыс орны (АЖО) немесе шетел технологиясы «жұмыстық станциясы»24 бетКөруАвтомобильді немесе өзге де көлік қүралдарын үрлау мақсатынсыз заңсыз иеленгендіп үшін қылмыстық жауаптылық189 бетКөруАвтомобильді немесе өзге де көлік құралдарын ұрлау мақсатынсыз заңсыз иеленгендігі үшін қылмыстық жауаптылық белгілеу мәселелері бойынша кездесетін сұрақтар мен кемшіліктерді толықтыру және оны құқық қорғау органдары қызметкерлерінің тәжірибеде қолдану тиімділігін жетілдіру жолдарын теориялық тұрғыда анықтау101 бетКөруАдренокортикотропты гормон, немесе АКТГ4 бетКөруАзаматтық құқықта – азаматтың жеке басына немесе мүлкіне не заңды тұлғаның мүлкіне зиян келтіргені үшін зиян келтірушінің жәбірленушіге өтеуге міндеттілігі26 бетКөруАймақтық дағдарыс синдромы немесе араб дауылы6 бетКөруАйналма немесе циклдылык процесстері4 бетКөруАмфибиялар немесе қосмекендiлер класы6 бетКөруАндрондық мәдениет немесе соғыс арбаларының дәуірі3 бетКөруАрпаның қатты немесе тас қаракүйесі8 бетКөруАрыз немесе өтініш13 бетКөруАхмед хан немесе Орда10 бетКөруАшық тұқымдылар, немесе қарағайлар бөлімі10 бетКөруАқша-несие саясатының теориялық негіздері немесе ақша-несие саясатының мәні, түрлері және құралдары37 бетКөруБатыс Азия немесе Таяушығыс елдеріне жалпы шолу14 бетКөруБилiктi немесе қызмет өкiлеттi асыра пайдалану41 бетКөруБұрғылау сұйығын дұрыс пайдаланбаудан немесе технологиялық қасиеттерді бұзудан пайда болатын қиындықтар35 бетКөруГиббс заңы немесе фазалар ережесі мен кесінділер ережесін қолдану5 бетКөруГубкалар типі - spongia немесе porifera6 бетКөруДін тыныштықта дамиды немесе Матуруди ақидасы адасқан ба?13 бетКөруДара жарнақтылар немесе лилиопипсидтер класы - моnосотүlеdоnеае, lilioрsidае27 бетКөруДемократия адамзаттың болашағы немесе батыстық идеология13 бетКөруДемэкология немесе популяциялар экологиясы7 бетКөруЕжелгі аңыздар немесе қазақ халқының әлемдік өркениетпен жапсарласатын тұсы63 бетКөруЕсірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтынудың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық амал-шараларының тиімділігін арттыру50 бетКөруЕсірткі немесе жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз айналымымен байланысты қылмыстарды тергеу5 бетКөруЖабық тұқымдылар немесе гүлді өсімдіктерге сипаттама27 бетКөруЖазушы Оразанбай Егеубаевтiң «Көкбөрi немесе тағдыр тәлкегi» атты роман-эссесi хақында53 бетКөруЖАЛПАҚ ҚҰРТТАР ТИПІ - РLATHELMINTHES НЕМЕСЕ РLАТОDES17 бетКөруЖалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау және өткізу9 бетКөруЖалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау немесе сату23 бетКөруЖасанды түсік немесе баласынан безгендер2 бетКөруЖақ категориясы немесе жіктік жалғауы24 бетКөруЖаңа енгізілген немесе инновация - тұтас процесс10 бетКөруЖезөкшелікпен айналысуға тартқаны және осы іс-әрекеттерге арналған притондар үйымдастырғаны немесе үстағаны үшін қылмыстық жауаптылық164 бетКөруЖетілмей қалған немесе дамымай қалған жүктілік3 бетКөруЖоғары сатылы аңдар немесе плацентарлық сүтқоректілер39 бетКөруЖоңышқа бізтұмсығы немесе фитономус;биология,зиянды фазасы,таралуы,есептеу әдістемесі3 бетКөруЖәне, немесе, емес базисіндегі сандық қондырғылар сұлбалары30 бетКөруИнфекция немесе инфекциялық процесс туралы6 бетКөруКемеңгер немесе елбасы туралы тебіреніс (Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы)35 бетКөруЛексика - семантикалық, фонетикалық - орфограммалық және грамматикалық варианттардың ерекшеліктерін саралап көрсету, нормадан ауытқу немесе сай келу заңдылықтарын талдау және варианттарды кодификациялаудың теориялық негіздерін іздестіру54 бетКөруЛогикалық элементтер. ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, ЕМЕС базисіндегі сандық қондырғылар сұлбаларын зерттеу22 бетКөруМіндетті немесе қалауы бойынша сертификаттау5 бетКөруМіндетті немесе қалауы бойынша сертификаттау. оның шарттары5 бетКөруМатематиканың басқа пәндермен байланысы немесе пәнаралық байланыс28 бетКөруНегізгі орындалатын командалардың қызметі: көшіру, мәтін фрогменттерін өшіру немесе орындарын ауыстыру9 бетКөруОсновы преподавания немецкого языка (на казахском языке)68 бетКөруОтбасы қарым-қатынастың орнықты болуы және ондағы кездесетін қиыншылықтарды жеңу немесе болдырмау8 бетКөруОңтүстік Қазақстын Облысының агроөнеркәсіпті дамытудағы инновацияның рөлі немесе оның қызметін жетілдіру жолдары32 бетКөруПедагогикалық инновациялар тәрбие мен оқыту үдерісін өзгертуі немесе жетілдіруі14 бетКөруРептилиялар немесе бауырымен жорғалаушылар класы8 бетКөруРесми немесе іс қағаздар стилінің ерекшелігі9 бетКөруСаддамның ақырғы сөзі немесе сүниттер мен шейттер арасын шиеленістірген өлім7 бетКөруСалықтардың экономикалық мәні мен қажеттілігі. Салық салудың құрылу негіздері немесе салық элементтері15 бетКөруСозылу немесе сығылу60 бетКөруСот шешіміне шағымдану немесе наразылық келтіру4 бетКөруСтресс. Ісіну немесе домбығу7 бетКөруСтресс. Ісіну немесе домбығу жайлы ақпарат10 бетКөруСульфаниламидтік препараттар немесе сульфаниламитер14 бетКөруСферопсидалықтар – sphaeropsidales қатары, гифомицеттер – hyphomycetales (moniliales) қатары, дейтеромицеттер – deuteromycetes немесе жетілмеген саңырауқұлақтар – fungi imperfecti класы11 бетКөруСөз таптарының жақтылығы немесе жақтық көрсеткіші61 бетКөруТіл білімі немесе лингвистика8 бетКөруТілсіз қияпат немесе табиғи апаттар10 бетКөруТақуалыққа толы ғұмыр немесе “өзі өзгеріп, әлемді өзгерткен адам”13 бетКөруТехникалық регламентті әзірлеу,өзгерту,толықтыру немесе жою бойынша ұсыныстарды дайындау. Техникалық регламентті әзірлеу,бекіту бойынша жұмыстарды қаржыландыру тәртібі. Төтенше жағдайлармен тудырылған техникалық регламентті әзірлеу, қабылдау,және күшіне енгізу ерекшеліктері9 бетКөруТопырақты пневматикалық немесе жұдырықша тәріздес машиналармен тығыздау11 бетКөруТопырақтың азуы немесе эрозиясы13 бетКөруТүрлішөптер немесе басқа ботаникалық өсімдіктер7 бетКөруТүтін ұстағыштар. Қолайсыз микроклимат және еңбек өнімділігі. Ғимараттағы қолайсыз микроклимат: ұжымдық қорғаныс немесе ауаны тазарту құралдары. Зиянды заттардың класстары және олардың таңбалануы.12 бетКөруТәңірге құлшылдық немесе біздің ата-бабаларымыз неліктен тәңірге сиынды3 бетКөруУаһабилік немесе "сәләфилік"2 бетКөруЦитоқаңқа немесе клетка қаңқа2 бетКөруЧжань-го немесе соғысушы патшалықтар кезеңі20 бетКөруШартты түрде соттаудың күшін жою немесе сынақ мерзімін ұзарту7 бетКөруШығыс немесе Мұсылман ренессансы6 бетКөруЫқтималдар теориясы, математикалық статистика немесе кездейсоқ процесс15 бетКөруЭлектр торы немесе найзағайдың соғуы3 бетКөруЭпителиалдық ұлпа немесе эпителий12 бетКөруҚабыршақ қанаттылар немесе көбелектер отряды4 бетКөруҚазақ әдебиетіндегі өндіріс тақырыбы немесе ғылыми- техникалық революция өркені12 бетКөруҚазақстан Республикасының өндірістік кәсіпорындарын акционерлік қоғам немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік негіздерінде құру28 бетКөруҚалталы саңырауқұлақтар – ascomycetes класы мен жалаңаш қалталылар немесе гемиаскомицеттер – hemiascomycetidae класс тармағы8 бетКөруҚаржы жүйесінің құрылымы немесе 2004 - 2006 жылдардағы қызметін талдау26 бетКөруҚарыз капиталы немесе несиенің құрылымы28 бетКөруҚатер қайдан демеңіз немесе экстремизм, терроризм және радикализм туралы пайымдау8 бетКөруҚиын немесе дағдарыс кезеңдердегі психофизиологиялық даму5 бетКөруҚОСАҒАШ НЕМЕСЕ ШҮЙ ҚАЗАҚТАРЫ ТУРАЛЫ4 бетКөруҚызба немесе лихорадка5 бетКөруҚызба немесе лихорадка жайлы ақпарат11 бетКөруҚызметкердің мемлекеттік немесеқоғамдық міндеттерді орындау кезіндегі кепілдіктері20 бетКөруҚылмыс құрамы белгісі тұлғаның әрекет немесе әрекетсіздігі қылмыстық жауаптылықтың нақты мән-жайы ретінде66 бетКөруҚылқандылар немесе пинопсидалар (pinopsida немесе сoniferopsida)класы4 бетКөру

stud.kz

Управление больницей. Учет и регистрация больничных листов, система, программа для больниц. Автоматизация, работа, производственный контроль государственной больницы, приложение, софт скачать

 • В программе можно вести электронную историю болезни

  История болезни

 • По различным диагнозам по МКБ уже составлен план требуемого обследования и лечения

  Протоколы лечения

 • Все результаты анализов также могут храниться в программе

  Результаты анализов

 • К истории пациента можно прикреплять снимки и любые файлы

  Хранение снимков

 • Чтобы пациенты не ждали приема в очереди, можно использовать предварительную запись

  Запись пациентов

 • Вы сможете выполнять как массовую СМС-рассылку, так и настроить отправку индивидуальных сообщений, например, о том, что сегодня назначен прием

  СМС-рассылка

 • Есть возможность использовать дисконтные карты

  Использование карт

 • Сдельная зарплата врачей или бонусы при направлении пациента на исследования могут рассчитываться автоматически

  Зарплата врачей

 • Вы сможете вести полноценный финансовый учет: проводить доходы, любые расходы, видеть прибыль и смотреть различные аналитические отчеты

  Финансовый учет

 • Поддерживается автоматическое и ручное списание медикаментов и материалов на проведение исследований. Продажи в режиме аптеки

  Учет медикаментов

 • Любой фирменный бланк в формате MS Word может быть задан в качестве шаблона для заполнения

  Заполнение форм

 • Для директора предусмотрен целый комплекс управленческих отчетов, которые помогут проанализировать деятельность организации с разных сторон

  Отчеты директору

 • Клиенты смогут записываться на вашем сайте к любому сотруднику в выбранном филиале. Актуальное расписание и расценки на услуги

  Онлайн запись

 • Ваши пациенты смогут узнать на сайте о готовности анализов и скачать результаты в личном кабинете

  Интеграция с сайтом

 • Ультра-современная функция связи с АТС позволит видеть данные звонящего, эпатировать клиента, сразу обращаясь к нему по имени, не тратить ни секунды на поиск информации

  Телефония

 • Надежный контроль обеспечит интеграция с камерами: программа в титрах видеопотока укажет данные по продаже, полученной оплате и другую важную информацию

  Видеонаблюдение

 • Установив экран с наглядным расписанием по сотрудникам и кабинетам, вы несомненно поднимите престиж вашей компании в глазах клиентов и повысите собственный контроль

  Вывод на экран

 • Вы сможете быстро внести первоначальные данные, необходимые для работы программы. Для этого используется удобный ручной ввод или импорт данных

  Быстрый старт

 • Мы добавили множество красивейших шаблонов, чтобы работа в нашей программе приносила еще большее удовольствие

  Красивый дизайн

 • Интерфейс программы настолько легок, что в ней может быстро разобраться даже ребенок

  Легкая программа

 • www.usu.kz


  Смотрите также